Město Loket

TV Západ: V Černé věži je expozice historických řemesel

TV Západ: V Černé věži je expozice historických řemesel

Současný návštěvnický okruh loketského hradu se v letošní sezóně rozšířil o expozici v Černé věži. Jedna z nejnavštěvovanějších památek v kraji tak získala další atrakci pro zájemce o historii města a regionu.

„V loňském roce tam byla výstava Karel IV., Loket a Lauf. V letošním roce jsme připravili ze sbírek hradu Loket a z fondu Státního oblastního archivu v Jindřichovicích dokumenty, které dokládají činnost a historii loketských Cechů a vůbec řemesel v Lokti,“ uvedl regionální historik Vladimír Vlasák.

Samotná věž je velmi zajímavá a patří k nejstarším zděným stavbám v Lokti.

„Kromě hradu vznikl tady u vstupu na ostrov, který vlastně obtéká řeka Lokte a který tvoří jádro historického města Lokte, tzv. Dolní hrad, který měl bránit přístupu nejen k Hornímu hradu, ale i do města. Jeho hlavní součástí, podobně, jako tomu bylo u Horního hradu, kde je hlavní věž, i zde byla věž, která vznikla podobným způsobem a ve stejné době, jako hlavní věž hradu Lokte,“ vysvětlil Vlasák.

Od původního obranného charakteru se účel změnil na strážní věž a nynější výstavní prostor s vyhlídkou. Řemesla se představují dvojím způsobem.

„Zaprvé budou prezentovány na schodišti v reprodukcích fotografických a nahoře ve dvou místnostech, kde jsou vitríny, budou prezentovány originály předmětů z loketské sbírky,“ dodal Vlasák.

Otevírací doba Černé věže je shodná s hradní. Podrobné informace najdete na stránkách www.hradloket.cz.

zdroj: TV Západ

6.6.2017
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj