Město Loket

Lesní cesta - Supí potok

Lesní cesta - Supí potok

Program rozvoje venkova. MAS Sokolovsko
Rekonstrukce Loketské městské lesy s.r.o.

Přečíst »4.10.2019

Dřevěného koníka si Erich z Lokte odvezl až po 73 letech

Dřevěného koníka si Erich z Lokte odvezl až po 73 letech
Erich Schmidt žije nyní v německém Laufu, narodil se ale čtyři roky před koncem války v Lokti. Zdroj :https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/dreveneho-konika-si-erich-z-lokte-odvezl-az-po-73-letech-20191002.html?fbclid=IwAR2IUqZBCx7Dab9NKZju5TwIUTFH6YbUeU9T81VGi_clkHNTq9xR0_EMo1Q Autor: Lucie Žippaiová
Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/dreveneho-konika-si-erich-z-lokte-odvezl-az-po-73-letech-20191002.html?fbclid=IwAR2IUqZBCx7Dab9NKZju5TwIUTFH6YbUeU9T81VGi_clkHNTq9xR0_EMo1Q
 

Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz/zpravy_region/dreveneho-konika-si-erich-z-lokte-odvezl-az-po-73-letech-20191002.html?fbclid=IwAR2IUqZBCx7Dab9NKZju5TwIUTFH6YbUeU9T81VGi_clkHNTq9xR0_EMo1Q

Přečíst »4.10.2019

Partnerská jabloň

Partnerská jabloň

Starosta Petr Adamec společně s žáky 9. třídy ZŠ Loket a panem školníkem Z Demeterem zasadili v parčíku u sochy J. W. Goetha "partnerskou" jabloň. Strom, který naše město dostalo od delegace z Illertissenu k příležitosti oslava 20 let partnerství měst. Ještě jednou velké díky do Illertisenu!
Stromu přejeme, ať se mu daří a má v budoucnu bohatou úrodu, žákům a panu školníkovi děkujeme za pomoc a stejně tak i jejich paní učitelce německého jazyka, která jim v rámci výuky strom a jeho původ představila v německém jazyce. Děkujeme též paní ředitelce Evě Grossmannové za operativní pomoc s řešením výsadby. V budoucnu by mohl vzniknout na tomto místě odpočinkový prostor s lavičkami, který budou moci využívat nejen žáci ZŠ, ale třeba turisté a poutníci.

 

Pflanzte der Bürgermeister Petr Adamec zusammen mit den Schülern der 9. Klasse der Loket-Grundschule und dem Hausmeister Z.Demeter den "Partner" -Apfelbaum in den Park in der Nähe der Statue von J. W. Goethe. Der Baum, den unsere Stadt von der Delegation aus Illertissen erhalten hat, bei der Gelegenheit der Feier, der 20 jährigen Städtepartnerschaft. Nochmals vielen Dank an Illertisen!
Wir wünschen dem Baum Erfolg und eine gute Ernte für die Zukunft und danken den Schülern und dem Hausmeister für ihre Hilfe sowie ihrer Deutschlehrerin, der sie mit dem Baum und seiner Herkunft auf Deutsch bekannt gemacht hat. Wir möchten auch der Direktorin Eva Grossmannová für ihre operative Hilfe beim Pflanzen danken. Zukünftig könnte an diesem Standort ein Ruheraum mit Bänken entstehen, der nicht nur von Grundschülern, sondern auch von Touristen und Pilgern genutzt werden kann.

Přečíst »4.10.2019

Oslavy 20 let partnersví měst Loket a Illertissen - ohlédnutí

Oslavy 20 let partnersví měst Loket a Illertissen - ohlédnutí

Pátečním podvečerem začaly oslavy 20 let partnerství měst Loket – Illertissen, kdy přijela německá delegace v čele se starostou Jürgenem Eisenem a jeho kolegy z řad vedení města, členy Komise pro partnerství měst, zástupci spolků a účinkujícími v hudebních a tanečních tělesech města Illertissen. V krásném prostředí loketské knihovny je přivítal starosta města Petr Adamec a jeho kolegové radní a samozřejmě i členové loketské Komise pro partnerství měst. Večer byl jakýmsi neformálním úvodním setkáním, časem pro rozhovory a vzpomínání. Pozornost účastníků totiž upoutala projekce fotografií z posledních 20 let spolupráce měst, což v mnohých vyvolalo vzpomínky na dobu začátků v 90. letech, oslavy 10 let partnerství v Illertissenu a řadu přátelských setkání spolků, sportovců, mládeže či hudebníků.
Hlavní program se uskutečnil v sobotu 28.9. Společný den začal v 10 hodin sváteční Svatováclavskou mší v kostele sv. Václava v Lokti, kterou sloužil Mons. Dr. Jiří Majkov a hudebně doprovázel loketský sbor Cubitus, který přítomné nadchl zvláště zpěvem Svatováclavského chorálu, ale samozřejmě i dalšími nádhernými skladbami.
Ve 12 hodin loketští ostrostřelci zahájili slavnostní akt na nádvoří hradu, který se těšil velké účasti jak illertissenských, tak i loketských občanů. Své projevy přednesli místostarosta Jan Hadrava a Karl Heinz Brunner, kteří podepsali v roce 1999 na stejném místě smlouvu o partnerství, současní starostové měst Petr Adamec a Jürgen Eisen a předsedové komisí pro partnerství Jana Motlíková a Franz Münzenrieder.
V rytířském sále pak byla zahájena výstava Loketští rodáci, kterou uvedl autor výstavy pan Filip Prekop. Přítomným představil záměr i koncept výstavy a zvlášť vyzdvihl spolupráci s pamětníky z české i německé strany, jejichž osobní příběhy jsou na 15 panelech prezentovány. Asi nejemotivnější chvílí se stal okamžik, kdy jeden z osobně přítomných pamětníků, pan Erich Schmidt (narozen v Lokti, v 5 letech byl společně vysídlen a našel domov v Laufu, kde dodnes žije), převzal od autorů výstavy symbolický dar - dřevěného koníka. O podobného totiž přišel během odsunu z Lokte.
Jako pětiletý chlapec si ze svého domova mohl vzít jednu hračku, svého milovaného koníka a na nádraží mu ho z batůžku sebral policista. Dodnes prý vzpomíná na traumatickou událost, kterou musel jako dítě prožít. Výstava bude k vidění od poloviny října do konce května 2020 na loketské radnici. Věříme, že se stane putovní a najde mnoho čtenářů jak v Lokti, tak i Illertissenu.
Bohatý kulturní program čekal na širokou veřejnost v amfiteátru, kde po celé odpoledne a během večera hrála hudební tělesa z Lokte i Německa – Stadtkapelle Illertissen, ZUŠ band a Kozatay, Volkstanzgruppe Jedesheim, Musikverein Harmonie Ebelsbach, Vanta Black, Cajk. Přítomní se mohli občerstvit nebo si zakoupit drobné dárky u stánků s lokálními produkty.
Oslavy vyvrcholily tradiční akcí Goethewanderung, vycházkou po okolí Lokte. Přátelé z Illertissenu i „loketští“ prošli s průvodcem skupiny Petrem Zahradníčkem Loketské vyhlídky a občerstvili se na jedné z luk nad Loktem.
Závěrem děkujeme těm, kteří se podíleli na přípravách i realizaci oslav – všem členům Komise pro partnerství měst, Loketským městským lesům, členům JSDH Loket, Cubitusu, p. faráři Dr. Majkovovi a paní Ungerové, loketským včelařům, Sboru loketských ostrostřelců, prodejcům na stáncích v amfiteátru, rytířům z Jednoty panské, zaměstnancům hradu Loket, panu Romanovi Slavčevovi a jeho týmu za perfektní catering v luxusním stanu, Střední škole živnostenské v Sokolově za přípravu rautu na páteční večeři, školní jídelně za zapůjčení nádobí, a všem dalším, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, aby se akce vydařila.

Fotografie: Lukáš Rumpík

Přečíst »30.9.2019

Projekt místa zblízka

Projekt místa zblízka

Minulý týden se v prostorách městské knihovny a následně i v terénu (parčík pod hradem) konala prezentace výstupů z projektu Místa zblízka, do které je naše město zapojeno. V rámci tohoto projektu je ve spolupráci s veřejností řešena problematika veřejných prostor a jejich úprav a užití, tak aby primárně sloužily občanům města. Výstupem z projektu je textová zpráva a jednoduché architektonické návrhy úprav veřejných prostranství. V našem městě se řešily tyto prostory - parčík pod hradem, louka ve staré Sportovní, zelená plocha ve Sportovní ulici u tartanového hřiště a Mírová ulice. Některé z návrhů jsou možná nereálné, ale nad některými je možné se zamyslet. Budeme rádi za Vaše vyjádření k nim. Materiál v tiskové podobě naleznete v městské knihovně a na facebooku města.

Přečíst »23.9.2019

Sanace skalního masivu

Sanace skalního masivu

Vážení spoluobčané, dnes zahájí firma Unigeo a. s. práce na zajištění skalních masivů nad čistírnou odpadních vod v Rooseveltově ulici. Předpokládaný časový rozsah realizace prací je 3 týdny od zahájení. V tomto období může dojít k dočasnému omezení provozu v této ulici v souvislosti se zajištěním bezpečnosti obyvatel. Omezení by mělo být dle sdělení zhotovitele v řádech minut až desítek minut. O dnech kdy dojde k tomuto omezení budete předem informováni. Děkujeme za trpělivost.

Přečíst »20.9.2019

HLEDÁME TÝM Z LOKTE!

HLEDÁME TÝM Z LOKTE!

Soutěž a přehlídka regionální kuchyně - 28.9.2019 amfiteátr Loket. Veškeré podmínky najdete v propozicích ve fotografii.

Přečíst »21.9.2019

Předání v osmimístného hasičského vozu

Předání v osmimístného hasičského vozu

Dne 19.9 došlo k předání  osmimístného hasičského vozu značky Ford transit naší jednotce sboru dobrovolných hasičů. Je to další krok jak zvýšit akceschopnost našich dobrovolných hasičů. Věříme a doufáme, že nové vozidlo bude dlouho a dobře sloužit. Vozidlo bylo zakoupeno díky finančnímu příspěvku Karlovarského kraje a Ministerstva vnitra. Tímto děkujeme.

Přečíst »21.9.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj