Město Loket

Regenerace veřejného prostranství sídlišť Sportovní a Mírová ulice

Regenerace veřejného prostranství sídlišť Sportovní a Mírová ulice

Vážení spoluobčané, zejména obyvatelé našich sídlišť, dne 17. 12. 2019 od 17:00 v prostorách městské knihovny v Lokti proběhne setkání k analytické části projektu Regenerace veřejného prostranství sídlišť Mírová a Sportovní.

Přečíst »26.11.2019

Povinné označování psů

Povinné označování psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/?fbclid=IwAR26epYEPYDtvYdV7y-hXUmjiayrkhYxA4zokgPEbzbI32gLyxHFiBO0Yj0

Přečíst »20.11.2019

První zvonění

První zvonění

Milí Lokeťané a přátelé našeho města.

Před necelým rokem jsme vás informovali o založení spolku Loketské zvony z.s., jehož cílem je pořízení replik zvonů, které byly v průběhu druhé světové války strženy z věže našeho kostela sv. Václava. Na bilancování prvního roku sbírkové činnosti je ještě příliš brzy, ale již v tuto chvíli můžeme s potěšením „vyzvonit“, že částka, kterou jsme doposud vybrali, nám umožnila zadat provedení nutných oprav a technických úprav v kostelní věži, včetně opravy elektroinstalace a revitalizace posledního z původních zvonů – sv. Floriana.  Jestli vše proběhne podle našich představ, budeme již letos na Půlnoční mši vyzvánět zmíněným Floriánem v naději, že jej brzy doplní další chybějící bratříčci, či sestry.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s rozjezdem sbírkové činnosti, do které se postupně zapojuje prakticky celé město, jeho instituce, organizace, spolky, kapely, spolupracující agentury. Víme, že zdaleka nemáme vyhráno. Nejdůležitější je a bude, aby se s potřebou obnovy tradic a rozvojem kulturního dědictví svého města ztotožnili především jeho občané. Od těch nejmenších po pamětníky, od významných donátorů po drobné přispěvatele. Věříme, že tomu tak bude a těšíme se na spolupráci v dalším roce.

Přejeme vám všem klidné prožití adventního času a pohodové svátky.

LOKETSKÉ  ZVONY, z.s. Jitka Hlavsová – předsedkyně spolku.  

Přečíst »17.11.2019

Nový nástěnný kalendář Lokte na rok 2020 bude v prodeji od 1.12.2019

Nový nástěnný kalendář Lokte na rok 2020 bude v prodeji od 1.12.2019

Milí občané i návštěvníci a milovníci Lokte, zanedlouho bude na světě nový nástěnný kalendář na rok 2020. Těšit se můžete na neznámé fotografie, některé i 100 let staré. Jeho koupí můžete podpořit dobrou věc, a to přispět na sbírku, kterou pořádá sdružení Loketské zvony, z.s. a jejímž cílem je navrátit do kostela sv.Václava zvony, o které jsme před půl stoletím přišli. Kalendář bude dostupný od 1.12. při Rozsvícení vánočního stromku ve stánku města a na různých prodejních místech v Lokti, budeme vás informovat.

Přečíst »17.11.2019

Výsadba jabloní v Lokti

Výsadba jabloní v Lokti

16.11. 2019 v Lokti proběhla výsadba starých odrůd ovocných stromů a ovocných keřů. Stromy byly vysazeny na dvě místa. Do jabloňového sadu nad dětským hřištěm byly dosazeny tři jabloně. A na zelené plochy pod loketskými hradbami byly vysázeny jabloně a slivoně a ovocné keře. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům (dospělým i dětem), kteří se na výsadbě podíleli a nebylo jich málo, Technickým službám Loket s. r. o za technickou pomoc, organizaci Sázíme stromy z. s. za realizaci akce a odborné vedení a ČSOB, která se na akci finančně spolupodílela. Je krásně vidět, že v Lokti mnoha lidem záleží na tom, aby bylo naše město ještě krásnější. Děkujeme moc a těšíme se na první sladké plody a na další společné akce.

 
Přečíst »17.11.2019

Zajištění skalních sesuvů v loketském amfiteátru

Zajištění skalních sesuvů v loketském amfiteátru

Vážení spoluobčané, v měsíci listopadu bude společnost Rocknet provádět zajištění skalních sesuvů v loketském amfiteátru. Prosím dbejte opatrnosti a pokynů realizační firmy. Akce je prováděna v tomto období ze dvou důvodů, a to z hlediska bezpečnosti po ukončení kulturní sezóny v Lokti a z hlediska ochrany přírody po ukončení vegetační sezóny. Děkujeme za pochopení.

Přečíst »12.11.2019

Čertovská stezka na hradbách

Čertovská stezka na hradbách

Upozornění,

maminkám s malými dětmi nedoporučujeme na Čertovskou stezku kočárky z důvodu schodů, které se na stezce nacházejí. Bezpečnější a pohodlnější budou dětská nosítka.  Děkujeme za pochopení.

Přečíst »9.11.2019

Nová služba pro občany Lokte - TAXI odpad / Technické služby Loket, s.r.o.

Nová služba pro občany Lokte - TAXI odpad / Technické služby Loket, s.r.o.

Společnost Technické služby Loket s.r.o. ve spolupráci s městem Loket zařizuje službu pro odvoz objemného odpadu z domácností Taxi odpad.

Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým nebo povoleným pobytem na území města Loket, nebo fyzické osoby, které zde mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže.

Objemný odpad z domácností je např.:

nábytek veškeré elektrospotřebiče koberce, PVC lino sanitární předměty (záchody, umyvadla) papír, krabice, plastové výrobky, sklo

Z likvidace odpadů službou Taxi odpad je vyloučen:

veškerý podnikatelský odpad, sanitární předměty nebezpečný odpad směsný komunální odpad stavební odpad (bytové jádro, okna) automobilové díly včetně pneumatik - použité pneumatiky lze odevzdávat i u prodejců a v pneuservisech

Jednorázová městem Loket dotovaná cena odvozu je:

100,- Kč Jednorázová městem dotovaná cena za odvoz 1ks odpadu do objemu cca 1m3 valníkovým vozidlem Opel Movano (ložná plocha 300 x 180 x 60 cm)

Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na naložení.

Svoz odpadu je stanoven:

Čtvrtek:      08:00 – 14:00

Pátek:        09:00 – 14:00

Odvoz odpadu objednávejte minimálně 48 hodin  před požadovaným termínem odvozu, vždy od pondělí do pátku mezi 7:00 - 14:00 na níže uvedených kontaktech:

Vedoucí TS Loket Bc. Roman Říha: 608 248 247,nebo e-mailem: riha@tsloket.cz

Přečíst »5.11.2019

Kotlíková dotace a kotlíkové půjčky - VEŘEJNÁ schůzka zájemců

Kotlíková dotace a kotlíkové půjčky - VEŘEJNÁ schůzka zájemců

KOTLÍKOVÁ DOTACE A KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Od 1. 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle spalující uhlí nebo dřevo 1. a 2. třídy. Pokud Váš kotel spadá do jedné z těchto kategorií, tak je ho potřeba vyměnit

peníze na výměnu starého kotle

Město má zájem se zapojit do programu kotlíkových půjček pro své občany. Finance na kotlíkové půjčky městu poskytne Státní fond životní prostředí (SFŽP). Kotlíková půjčka je ve výši až 200 000 Kč, kterou město bezúročně půjčí občanovi na výměnu kotle, a to v případě, že má občan zažádáno o kotlíkovou dotaci. Kotlíkovou dotací občan splatí větší část půjčky. Zbytek půjčky může splácet až 10 let. Žádost o kotlíkovou půjčku není závazná, je dobrovolná a kdykoliv můžete zrušit svoji žádost.

Kotlíková půjčka pomůže občanům, kteří by si jinak museli výměnu kotle zafinancovat z vlastního a také městu, které může z financí od SFŽP realizovat ekologický projekt.

Město má k dispozici kotlíkového specialistu, který občanovi v případě zájmu poradí s kotlíkovou půjčkou a kotlíkovou dotací.

KDO MÁ NÁROK NA kotlíkovou půjčku?

Občané, kteří už vyměnili kotel a zažádali o kotlíkovou dotaci. Občané, kteří budou měnit kotel a zažádali o kotlíkovou dotaci.

nebo

Občané, kteří už vyměnili kotel a teprve zažádají o kotlíkovou dotaci. Občané, kteří budou měnit kotel a teprve zažádají o kotlíkovou dotaci.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 

kotlíková dotace

kotlíková půjčka

Tepelné čerpadlo

120 000

200 000

Kotel na biomasu (pelety a štěpka)

120 000

200 000

Kotel na biomasu (kusové dřevo)

100 000

200 000

Plynový kondenzační kotel

95 000

150 000

 

MOŽNOST VYUŽÍT KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Občané, kteří mají zájem o tuto dotaci nebo půjčku, nechť se dostaví na veřejnou schůzku na radnici = v knihovně ve čtvrtek 7.11. v 17:00.

 

Starosta města

Ing. Mgr. Petr Adamec

Telefon: 739 322 417, e-mail: p.adamec@loket.cz

Kotlíkový specialista

Přečíst »7.11.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj