Město Loket

Oslavy 20 let partnersví měst Loket a Illertissen - ohlédnutí

Oslavy 20 let partnersví měst Loket a Illertissen - ohlédnutí

Pátečním podvečerem začaly oslavy 20 let partnerství měst Loket – Illertissen, kdy přijela německá delegace v čele se starostou Jürgenem Eisenem a jeho kolegy z řad vedení města, členy Komise pro partnerství měst, zástupci spolků a účinkujícími v hudebních a tanečních tělesech města Illertissen. V krásném prostředí loketské knihovny je přivítal starosta města Petr Adamec a jeho kolegové radní a samozřejmě i členové loketské Komise pro partnerství měst. Večer byl jakýmsi neformálním úvodním setkáním, časem pro rozhovory a vzpomínání. Pozornost účastníků totiž upoutala projekce fotografií z posledních 20 let spolupráce měst, což v mnohých vyvolalo vzpomínky na dobu začátků v 90. letech, oslavy 10 let partnerství v Illertissenu a řadu přátelských setkání spolků, sportovců, mládeže či hudebníků.
Hlavní program se uskutečnil v sobotu 28.9. Společný den začal v 10 hodin sváteční Svatováclavskou mší v kostele sv. Václava v Lokti, kterou sloužil Mons. Dr. Jiří Majkov a hudebně doprovázel loketský sbor Cubitus, který přítomné nadchl zvláště zpěvem Svatováclavského chorálu, ale samozřejmě i dalšími nádhernými skladbami.
Ve 12 hodin loketští ostrostřelci zahájili slavnostní akt na nádvoří hradu, který se těšil velké účasti jak illertissenských, tak i loketských občanů. Své projevy přednesli místostarosta Jan Hadrava a Karl Heinz Brunner, kteří podepsali v roce 1999 na stejném místě smlouvu o partnerství, současní starostové měst Petr Adamec a Jürgen Eisen a předsedové komisí pro partnerství Jana Motlíková a Franz Münzenrieder.
V rytířském sále pak byla zahájena výstava Loketští rodáci, kterou uvedl autor výstavy pan Filip Prekop. Přítomným představil záměr i koncept výstavy a zvlášť vyzdvihl spolupráci s pamětníky z české i německé strany, jejichž osobní příběhy jsou na 15 panelech prezentovány. Asi nejemotivnější chvílí se stal okamžik, kdy jeden z osobně přítomných pamětníků, pan Erich Schmidt (narozen v Lokti, v 5 letech byl společně vysídlen a našel domov v Laufu, kde dodnes žije), převzal od autorů výstavy symbolický dar - dřevěného koníka. O podobného totiž přišel během odsunu z Lokte.
Jako pětiletý chlapec si ze svého domova mohl vzít jednu hračku, svého milovaného koníka a na nádraží mu ho z batůžku sebral policista. Dodnes prý vzpomíná na traumatickou událost, kterou musel jako dítě prožít. Výstava bude k vidění od poloviny října do konce května 2020 na loketské radnici. Věříme, že se stane putovní a najde mnoho čtenářů jak v Lokti, tak i Illertissenu.
Bohatý kulturní program čekal na širokou veřejnost v amfiteátru, kde po celé odpoledne a během večera hrála hudební tělesa z Lokte i Německa – Stadtkapelle Illertissen, ZUŠ band a Kozatay, Volkstanzgruppe Jedesheim, Musikverein Harmonie Ebelsbach, Vanta Black, Cajk. Přítomní se mohli občerstvit nebo si zakoupit drobné dárky u stánků s lokálními produkty.
Oslavy vyvrcholily tradiční akcí Goethewanderung, vycházkou po okolí Lokte. Přátelé z Illertissenu i „loketští“ prošli s průvodcem skupiny Petrem Zahradníčkem Loketské vyhlídky a občerstvili se na jedné z luk nad Loktem.
Závěrem děkujeme těm, kteří se podíleli na přípravách i realizaci oslav – všem členům Komise pro partnerství měst, Loketským městským lesům, členům JSDH Loket, Cubitusu, p. faráři Dr. Majkovovi a paní Ungerové, loketským včelařům, Sboru loketských ostrostřelců, prodejcům na stáncích v amfiteátru, rytířům z Jednoty panské, zaměstnancům hradu Loket, panu Romanovi Slavčevovi a jeho týmu za perfektní catering v luxusním stanu, Střední škole živnostenské v Sokolově za přípravu rautu na páteční večeři, školní jídelně za zapůjčení nádobí, a všem dalším, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, aby se akce vydařila.

Fotografie: Lukáš Rumpík

Přečíst »30.9.2019

Projekt místa zblízka

Projekt místa zblízka

Minulý týden se v prostorách městské knihovny a následně i v terénu (parčík pod hradem) konala prezentace výstupů z projektu Místa zblízka, do které je naše město zapojeno. V rámci tohoto projektu je ve spolupráci s veřejností řešena problematika veřejných prostor a jejich úprav a užití, tak aby primárně sloužily občanům města. Výstupem z projektu je textová zpráva a jednoduché architektonické návrhy úprav veřejných prostranství. V našem městě se řešily tyto prostory - parčík pod hradem, louka ve staré Sportovní, zelená plocha ve Sportovní ulici u tartanového hřiště a Mírová ulice. Některé z návrhů jsou možná nereálné, ale nad některými je možné se zamyslet. Budeme rádi za Vaše vyjádření k nim. Materiál v tiskové podobě naleznete v městské knihovně a na facebooku města.

Přečíst »23.9.2019

Sanace skalního masivu

Sanace skalního masivu

Vážení spoluobčané, dnes zahájí firma Unigeo a. s. práce na zajištění skalních masivů nad čistírnou odpadních vod v Rooseveltově ulici. Předpokládaný časový rozsah realizace prací je 3 týdny od zahájení. V tomto období může dojít k dočasnému omezení provozu v této ulici v souvislosti se zajištěním bezpečnosti obyvatel. Omezení by mělo být dle sdělení zhotovitele v řádech minut až desítek minut. O dnech kdy dojde k tomuto omezení budete předem informováni. Děkujeme za trpělivost.

Přečíst »20.9.2019

HLEDÁME TÝM Z LOKTE!

HLEDÁME TÝM Z LOKTE!

Soutěž a přehlídka regionální kuchyně - 28.9.2019 amfiteátr Loket. Veškeré podmínky najdete v propozicích ve fotografii.

Přečíst »21.9.2019

Předání v osmimístného hasičského vozu

Předání v osmimístného hasičského vozu

Dne 19.9 došlo k předání  osmimístného hasičského vozu značky Ford transit naší jednotce sboru dobrovolných hasičů. Je to další krok jak zvýšit akceschopnost našich dobrovolných hasičů. Věříme a doufáme, že nové vozidlo bude dlouho a dobře sloužit. Vozidlo bylo zakoupeno díky finančnímu příspěvku Karlovarského kraje a Ministerstva vnitra. Tímto děkujeme.

Přečíst »21.9.2019

Důležité upozornění na uzavírku v obci - LOKET (část NÁDRAŽNÍ ULICE)

Důležité upozornění na uzavírku v obci - LOKET (část NÁDRAŽNÍ ULICE)

Důležité upozornění -UZAVÍRKA silnice II/209 (ulice Nádražní) z důvodu práce na silnici.
9.9. - 15.9.2019 - Událostí jsou ovlivněny oba dva směry
Uzavřeno, práce na silnici silnice II/209 (ulice Nádražní), Loket, část obce Nádražní Předměstí, okr. Sokolov
Loket, Okres: Sokolov, Kraj: Karlovarský kraj

silnice II/209 (ulice Nádražní), Loket, část obce Nádražní Předměstí, okr. Sokolov, uzavřeno, práce na silnici, Od 09.09.2019 00:00 Do 15.09.2019 23:59, Částečná a úplná uzavírka komunikace II/209 žel. přejezd - hřbitov, ZU z důvodu oprav odvodnění a povrchu komunikace, Objížďka - obousměrná: II/209, II/181, Sokolov - II/210, Nádražní, Jednoty, Karla Čapka, III/2099, Staré Sedlo, Loket, Nádražní, Vydal: Městský úřad Sokolov

UPOZORNĚNÍ!!!

UPOZORNĚNÍ!!!

Z důvodu odstávky vody ve Sportovní ulici se dnes nekoná plánovaná schůzka rodičů v MŠ Loket - Sportovní. Nový termín schůzky je 1.10.2019 od 16:00 hodin.

Přečíst »17.9.2019
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj