Město Loket

Lékarna změna otevírací doby

Lékarna změna otevírací doby

PharmaCom CZ s.r.o.

Provozní doba:

Pondělí

07:30 - 12:00  12:30 - 14:30

Úterý

07:30 - 12:00  12:30 - 17:00

Středa

07:30 - 12:00  12:30 - 17:00

Čtvrtek

07:30 - 12:00  12:30 - 15:00

Pátek

07:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Sobota

Zavřeno

Neděle

Zavřeno

Přečíst »9.11.2020

Dotazník k připravovanému strategickému plánu rozvoje města na období 2021 - 2030

Elektronická verze dotazníku zde!

JAK SE VÁM DNES ŽIJE V LOKTI? JAKÝ BY MĚL BÝT LOKET PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?

Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit vaše názory na stávající situaci v našem městě a vaše představy o jeho budoucím rozvoji. vaše odpovědi budou jedním z významných zdrojů pro aktuálně probíhající zpracování Strategického plánu rozvoje města Lokte, který bude důležitým podkladem pro zastupitele při plánování konkrétních investičních akcí i rozvoj služeb pro občany. Plán je také významným dokumentem při získávání dalších finančních prostředků z různých dotačních programů pro rozvoj města v období let 2021–2030.

Předem děkujeme za čas a pozornost, kterou vyplnění dotazníku věnujete.

Dotazník je anonymní a je určen obyvatelům města Loket starším 15 let. U každé otázky označte jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

Dotazníky byly doručeny společně s listopadovým vydáním Loketských listů do všech domácností ve městě, dále jsou k dispozici v elektronické verzi zde:

https://bit.ly/3mLvrg9

 

Nebo dotazník můžete vytisknout, vyplnit a odevzdat na sběrných místech (viz níže). V PDF verzi jej najdete pod textem.

 

Vyplněný dotazník (pokud se rozhodnete pro tištěnou verzi), prosím, odevzdejte do 30. 11. 2020 na některém z následujících míst v Lokti: podatelna či dopisní schránka ve vchodu do městského úřadu, Městská knihovna Loket, prodejna JIP, potraviny ve Sportovní ulici. Výsledky průzkumu budou veřejně prezentovány, o termínu budeme informovat.

Děkujeme za vaši spolupráci.

Za vedení města Lokte Petr Adamec, starosta.

Přečíst »3.11.2020

Omezení úřední doby Městského úřadu v Lokti

Omezení úřední doby Městského úřadu v Lokti

Dle usnesení vlády č. 994 ze dne 8. října 2020 je Městský úřad Loket od 12. 10. 2020 do odvolání otevřen pro veřejnost pouze v úřední dny pondělí a středa, vždy od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hodin.

Přečíst »9.10.2020

NAVŠTIVTE KARLOVARSKÝ KRAJ a získejte až 9 000 Kč na vaše ubytování

NAVŠTIVTE KARLOVARSKÝ KRAJ a získejte až 9 000 Kč na vaše ubytování
Karlovarský kraj navazuje na aktivity státu i lázeňských měst, které pomáhají oživení cestovního ruchu. Přispěje proto domácím i zahraničním návštěvníkům na pobyty ve všech typech ubytovacích zařízení v regionu. Vyčleněna je prozatím částka 3 miliony Kč na podporu ubytování pro období od 1. října 2020 do konce roku. Ušetřete a vyrazte na podzimní pobyt v nádherné přírodě karlovarského regionu, zajistěte si silvestrovské ubytování nebo se vydejte jen tak na prodloužený víkend, třeba nově i Pendolinem. Více na  http://ubytovanikarlovarskykraj.cz/.
Přečíst »7.10.2020

Částečná a úplná uzavírka silnice III/2095, od křižovatky se silnicí II/209, úsek cca 1,5 km, v katastrálním území Nadlesí

V termínu od 29. 9. 2020 nejdéle do 9. 10. 2020 bude probíhat rekonstrukce silnice III/2095, od křižovatky se silnicí II/209, úsek cca 1,5 km, v katastrálním území Nadlesí.

V uvedeném úseku a čase bude částečná a úplná uzavírka silnice. Zhotovitel stavby je firma STRABAG, a. s. Objednatelem stavební akce je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace.

Obyvatelům dotčených obcí bude umožněn průjezd na pokyny pracovníka zhotovitele, pokud to bude z hlediska technologického postupu možné. Úplná uzavírka provozu bude pouze po dobu nové pokládky asfaltu (2dny). Práce budou probíhat po dobu nezbytně nutnou.

 

Za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídá p. František Beduš, tel. 606 780 524

Přečíst »25.9.2020

Změna otevírací doby Česká pošta

Změna otevírací doby Česká pošta
Česká pošta změna otevírací doby od 1. 10. 2020. Po 10:00 -  12:00  13:00 - 18:00 Út  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00 St  10:00  - 12:00  13:00 - 18:00 Čt  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00 Pá  08:00 - 12:00  13:00 - 16:00
Přečíst »23.9.2020

Změna místa volební místnosti

Změna místa volební místnosti

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací jsme přistoupili ke změně místa konání voleb do zastupitelstva kraje – volební okrsek č. II. Volební místnost se bude nacházet v Základní umělecké škole v budově Mateřské školy, Sportovní 561 a to pro voliče s trvalým pobytem ulice: Finské domky, Mírová, Sokolovská, Sportovní a Nad Hájovnou. K tomuto kroku jsme přistoupili, abychom ochránili obyvatele domu s pečovatelskou službou, kde se tradičně volební místnost nachází a kteří patří k nejrizikovější skupině obyvatel z hlediska ohrožení onemocněním koronavirem COVID-19. Tato informace bude také vyvěšena na úřední desce města, vývěsních plochách a na dalších místech a  v době konání voleb na domě s pečovatelskou službou. Děkujeme za pochopení. Petr Adamec, starosta

Přečíst »23.9.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj