Město Loket

Pozdrav p. Bystríka Ferance občanům města a loketské farnosti

Pozdrav p. Bystríka Ferance občanům města a loketské farnosti
Drazí přátelé, v tradici církve si v těchto hodinách, především o Slavnosti Zjevení Páně, připomínáme příchod mudrců, či lidově řečeno tří králů, kteří přicházejí do Betléma z východních zemí a přinášejí nově narozenému děťátku ty nejcennější dary. Pamatujme na ně i my a nechme se do svých rodin a domovů obdařit zlatem – Láskou, kadidlem – Pokojem a myrhou – Nadějí, abychom tak společně zvládali situace všedních i nevšedních dnů v celém roce 2021. Pamatuji na vás v modlitbě a prosím o dary Božího požehnání, pro města a obce naší farnosti i celý kraj Christus Mansionem Benedicat Kristus požehnej domu tomu a především tomu Vašemu P. Bystrík Feranec

Informace k Tříkrálové sbírce 2021 v Lokti

Informace k Tříkrálové sbírce 2021 v Lokti

Vzhledem k aktuálně vyhlášenému 5. stupni PES nemohou koledníci Tříkrálové sbírky 2021 vyrazit dne 3. ledna 2021 do ulic našeho města, jak bylo původně plánováno.

Sbírku lze podpořit online na https://www.trikralovasbirka.cz/ , kde po zadání názvu obce (Loket) nebo PSČ našeho města,

můžete na konkrétní sbírku přispět. Odkaz naleznete také na webu naší farnosti http://farnostloket.cz/.

Pokladničky budou k dispozici v celé farnosti při pravidelných bohoslužbách.

Pokud to situace během ledna dovolí a bude vyhlášen 4. stupeň PES, vyhlásíme nový termín koledování s dětmi ve městě.

Výtěžek sbírky v Lokti je určen pro hospic sv. Jiří v Chebu a na podporu zdravotně znevýhodněného občana Lokte – Rudolfa Hejnu.

 

Děkujeme za pochopení a podporu

 

Pavla Ungrová

Římskokatolická farnost Loket

Přečíst »29.12.2020

Otvírací doba Městské knihovny Loket v lednu 2021

Otvírací doba Městské knihovny Loket v lednu 2021

Vážení návštěvníci, milí čtenáři,

dovolujeme si vás upozornit, že na základě Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 je Městská knihovna Loket knihovna pro veřejnost až do 10. ledna 2021 uzavřena. Zakazuje se provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně. NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY (bez domluvy prosíme nechoďte) se zaměstnanci knihovny tak bude možná pouze donáška knih, případně ponechání objednaných dokumentů v úložném boxu za vstupními dveřmi knihovny.

V knihovně budeme k dispozici ve dnech 28. – 31. 12. 2020, po novém roce ve dnech 4. – 8. 1. 2021 v časech 8:00 – 15:00.

V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte na emailové adrese knihovna@mkloket.cz, zde na fb nebo případně telefonicky ve výše uvedené dny a hodiny na tel. čísle 352 684 229.

Vaše aktuální výpůjčky budou automaticky prodlužovány do doby, než bude knihovna pro veřejnost otevřena v obvyklém režimu. Pokud by vám náš systém přesto zaslal upomínku, prosíme, nereagujte na ni, nebudeme po vás chtít zpozdné.  

Děkujeme za pochopení a přejme nám všem, ať toto zvláštní období brzy skončí.
Přečíst »27.12.2020

Nezveřejněné PF v lednových Loketských listech

Nezveřejněné PF  v lednových Loketských listech

Vážení čtenáři Loketských listů,

touto cestou bychom se rádi omluvili Partnerskému spolku Loket, který zaslal požadavek k otištění PF spolku v lednových Loketských listech. PF nemohlo být z technických důvodů otištěno, proto jej zveřejňujeme alespoň zde na webu města. Pokusíme se jej otisknout v únorových LL.

Za redakci Loketských listů A. Mazáč

20.12.2020

Směsný odpad, textilní odpad - informace MÚ Loket

Směsný odpad, textilní odpad - informace MÚ Loket

TEXTILNÍ ODPAD

Město Loket z důvodu nepravidelného vyvážení kontejnerů na nepotřebný textil a jeho stálého hromadění u nádob ukončilo spolupráci se společností TextilEco a.s. k 31.01.2021. Společnost TextilEco a.s. bez upozornění odvezla své  tři kontejnery na textil již začátkem prosince.

Město Loket uzavřelo novou smlouvu o spolupráci bezplatného sběru a převzetí nepotřebného textilu se společností DIMATEX CS spol. s r.o., která přislíbila, že se pokusí zajistit kontejnery na textil ke konci prosince nebo začátkem měsíce ledna 2021. Kontejnery budou umístěny v ulici Sportovní, Řeznické a Mírové.

Prosíme obyvatele města o trpělivost. Textil je v současné době možné dát na sběrný dvůr – dle otevírací doby, nebo lze využít kontejnery na textil u Globusu v Karlových Varech, kam mnozí z nás jezdí nakupovat.

 

SMĚSNÉ ODPADY

Upozorňujeme obyvatele města, kteří mají nasmlouvané 14 ti denní vývozy směsných odpadů, že tento rok končí lichým týdnem a nový rok 2021 začíná opět lichým týdnem, takže vývozy budou dva za sebou, a to v úterý 29.12.2020 a následně v úterý 05.01.2021.

Přečíst »18.12.2020

Aktuální informace o prodloužení uzavření MŠ Sportovní

Aktuální informace o prodloužení uzavření MŠ Sportovní

MŠ Sportovní bude z důvodu karantény až do Vánoc uzavřena. Pracující rodiče z této MŠ, kteří nemají jinou možnost a p. ředitelka je s nimi již telefonicky domluvená, mohou své dítě umístit v období od 16. 12. do 22. 12. 2020 do MŠ Tyršovo nám. S ostatními se uvidíme až v novém roce.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidný konec adventu a krásné Vánoce

Přečíst »16.12.2020

Vánoční trhy jsou zrušené

Vánoční trhy jsou zrušené
Vážení spoluobčané, v souvislosti se zhoršováním epidemiologické situace a s tím souvisejícím zpřísněním vládních opatření (od pátku přechod na stupeň 4 PES) po jednání Vlády ČR dne 14.12. jsme se nakonec rozhodli letošní vánoční trhy nepořádat. Organizačně by bylo velmi náročné zajistit dodržování některých podmínek (např. rozestupy a počet lidí na x m2). Nechceme podcenit ani zdravotní riziko, které by mohlo nastat v případě, že by dorazilo velké množství lidí a na druhé straně velké riziko pro stánkaře, když návštěvníci nedorazí. Rozhodnutí to nebylo snadné, ale pevně věřím, že ho pochopíte. Petr Adamec, starosta.
Přečíst »15.12.2020

Aktuální informace o uzavření MŠ Sportovní z důvodu karantény

Aktuální informace o uzavření MŠ Sportovní z důvodu karantény

Od čtvrtka 10. 12. 2020 je uzavřena MŠ Sportovní z důvodu výskytu Covid – 19. Rodiče dětí, kterých se týká karanténa (byly přítomny v MŠ 3. 12. nebo 4. 12.), budou obvoláni Krajskou hygienickou stanicí, která jim sdělí další postup. Potvrzení OČR v tomto případě vystaví dětský lékař, popř. MŠ.
Ostatní rodiče budou o dočasném uzavření MŠ telefonicky informováni mateřskou školou a Žádost o ošetřovné vystaví MŠ (k vyzvednutí v kanceláři vedoucí stravování po předchozí telefonické domluvě v době od 7:00 do 11:00 hod – tel. 352 684 079).

Aktuální vývoj situace sledujte na webových stránkách MŠ nebo města Lokte. Děkujeme

Přečíst »10.12.2020

Otvírací doba Městské knihovny Loket v prosinci 2020

Otvírací doba Městské knihovny Loket v prosinci 2020

Aktualizace 27. 12. 2020:

 

Vážení návštěvníci, milí čtenáři,

dovolujeme si vás upozornit, že na základě Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 je knihovna pro veřejnost až do 10. ledna 2021 uzavřena. Zakazuje se provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně. NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY (bez domluvy prosíme nechoďte) se zaměstnanci knihovny tak bude možná pouze donáška knih, případně ponechání objednaných dokumentů v úložném boxu za vstupními dveřmi knihovny.

V knihovně budeme k dispozici ve dnech 28. – 31. 12. 2020, po novém roce ve dnech 4. – 8. 1. 2021 v časech 8:00 – 15:00.

V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte na emailové adrese knihovna@mkloket.cz, zde na fb nebo případně telefonicky ve výše uvedené dny a hodiny na tel. čísle 352 684 229.

Vaše aktuální výpůjčky budou automaticky prodlužovány do doby, než bude knihovna pro veřejnost otevřena v obvyklém režimu. Pokud by vám náš systém přesto zaslal upomínku, prosíme, nereagujte na ni, nebudeme po vás chtít zpozdné.  

Děkujeme za pochopení a přejme nám všem, ať toto zvláštní období brzy skončí.

 

Vážení přátelé,

v příloženém obrázku (rozklikněte) najdete otvírací dobu Městské knihovny Loket v prosinci 2020 a na začátku ledna příštího roku.

Oproti minulým letům dojde k jedné změně – ve dnech před svátky, kdy lidé nejvíce nakupují dárky a v minulých letech byla minimální návštěvnost, bude zavřeno (tento rok jde konkrétně o pondělí 21. až středu 23. 12.), místo toho pro Vás otevřeme mezi svátky (pondělí 28. – čtvrtek 31. – ano, bude otevřeno i na Silvestra od 12:00 do 15:00), abyste si v klidu a beze shonu mohli vybrat své knihy, časopisy a stolní hry.

Za doby platnosti protiepidemických opatření 3. stupně je knihovna přístupná včetně všech obvyklých služeb, je nutné dodržet omezení počtu osob, které mohou být v knihovně ve stejný čas (1 osoba na 15 m2 plochy, rozestupy 2 metry), což u nás dělá 14 lidí. Tato kapacita se v Městské knihovně Loket může naplnit poměrně rychle, v takovém případě dostanou přednost zákazníci u pultu vyžadující okamžité obsloužení. S aktivitami vyžadujícími delší pobyt v knihovně (studium prezenčních výpůjček, internet, hry v dětském oddělení a podobně) doporučujeme počkat na další rozvolnění na 2. stupeň, kdy už bude moci být v knihovně 28 lidí. Počítače s internetem budou přístupné, prosíme ale o omezení pobytu na nich pouze na dobu vyřízení nezbytně nutných záležitostí.

V případě, že by protiepidemická opatření byla znovu zostřena na stupeň 4 nebo 5, pozbyde tato otvírací doba platnosti a bude nahrazena jinou podle vládních nařízení. O takových krocích bychom vás vyrozuměli na našich stránkách mkloket.cz a facebooku knihovny.

Děkujeme a těšíme se na vás!

Vladimír Kalný

Městská knihovna Loket

Přečíst »2.12.2020
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj