Městský úřad Loket| Loketské městské lesy| Hrad Loket| Základní škola Loket| Mateřská škola Loket| Městská knihovna Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 


 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

Důležité upozornění pro obyvatele Rooseveltovy ulice, cyklisty a pěší, využívající cyklostezku Loket – Svatošské skály – platí od začátku března do konce listopadu 2020

Dne 30.1. bylo předáno firmě Metrostav, divize 5 staveniště „Lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“.  Samotné práce budou zahájeny začátkem března 2020. V souvislosti s výstavbou této lávky bude od tohoto termínu platit určité omezení pohybu po cyklostezce a parkování v Rooseveltově ulici. Vzhledem k tomu, že technika a stavební stroje neprojedou přes současnou lávku ve Svatošských skalách, bude k dopravě materiálu využívána právě Rooseveltova ulice a cyklostezka směrem od Lokte. Počítá se s tím, že po této trase bude projíždět těžká technika (jeřáb, cca 5 třicetitunových mixů betonu, vrtná souprava, přeprava pylonů.) Při dopravě materiálu budou v některých případech asistovat pracovníci  Metrostavu.

Žádáme proto obyvatele ulice Rooseveltovy, zahrádkáře, kteří vlastní zahrádky v této lokalitě i návštěvníky kempu a cyklostezky, aby svá vozidla parkovali s ohledem na toto omezení.

Pěší i cyklisté, buďte prosím opatrní a při plánování výletů směrem na Svatošské skály mějte na paměti, že po cyklostezce můžete potkat projíždějící techniku.

V pátek 7.2. firma Metrostav s pracovníky Krajského úřadu a města Loket provedla pasportizaci komunikace domů v Roosveltově ulici,  nafotila a popsala současný stav, tak aby po ukončení stavby bylo možno požadovat v případě, že silnice nebo domy by byly stavbou poškozeny, náhradu. Loketské městské lesy stejným způsobem budou monitorovat cyklostezku.  

Předpoklad předání stavby: 23. 11. 2020

 

Ještě pár údajů k nové lávce

 

Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopolová, s dřevěnou mostovkou,

visutá lana jsou vedena přes nakloněné pylony a kotvena v kotevních blocích

Niveleta lávky má obloukový tvar s poloměrem zakružovacího oblouku R=242m a

sklonem tečen 8,3% (1:12). Délka přemostění je 61,50 metrů a celková délka mostu je 85,10 metrů. Šířka lávky je 3 metry a v mimořádných případech umožní průjezd vozidla ZZS (zdravotnické záchranné služby) do 3,5 t. Stavbu provádí společnosti Metrostav, divize 5. Projektant stavby: PONTIKA s.r.o.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost a věříme, že nová lávka bude sloužit ku prospěchu nás všech.

Přečíst »10.2.2020

Důležité upozornění a výstraha pro občany města

Meteorologové varují před extrémně silným větrem, který může v Lokti dosahovat v nárazech více než 100 km/h. Vítr má kulminovat mezi 5:00 až 8:00, ale extrémně silný vítr začne vát již před dnešní půlnocí a bude vát po celý den.
Doporučujeme nabít mobilní telefony, zdravotnická zařízení a další potřebné spotřebiče. Dále nedoporučujeme už od dnešní půlnoci do odvolání jezdit výtahem. Je vysoce pravděpodobné, že dojde k dlouhodobějším výpadkům elektřiny. Informujte o tom prosím i své starší příbuzné. Dále se nedoporučuje chodit do lesa a parků. Rodiče zvažte, zda posílat své děti do školy a školky. Obě zařízení budou v provozu, ale je dost možné, že vzhledem k výpadkům elektřiny bude výrazně omezen jejich provoz. O situaci je vědní škol informováno. Důrazně žádáme, aby občané využívali tísňových linek jen při ohrožení, životů, zdraví a majetku. Vedení města, technické služby i hasiči se na situaci připravují.

  Hasičský záchranný sbor ČR

⚠️

Nová ředitelka hradu Loket

24.1.2020 byla Správní radou hradu Loket jmenována do funkce ředitelky HRADU LOKET, o. p .s. Mgr. Jana Těžká, s účinností od 1. března 2020. Volba proběha na základě výběrového řízení, které se konalo v prosinci 2019. Odborná komise vedla pohovory s 5 kandidáty,  následně doporučila správní radě 3 vhodné kandidáty, z nihž byla vybrána Mgr. Těžká. 

Nové ředitelce přejeme mnoho úspěchů a sil a stávajícímu řediteli hradu p. Václavu Lojínovi děkujeme za jeho obětavou dlouhodobou práci a úspěchy v obnově této jedinečné kulturní památky.

Přečíst »29.1.2020

Muzikantská noc 2020

Město Loket prostřednictvím Komise pro kulturu a cestovní ruch zveřejňuje podmínky pro poskytování finančních příspěvků na akci Muzikantská noc 2020. Město Loket poskytne zájemcům finanční příspěvek až do výše 2 000 Kč. Zájemci mohou podat přihlášku k účasti na této akci od 13.1. do 31.1.2020.

Přihlášku v pdf lze stáhnout níže pod textem.

Harmonogram Datum konání akce: 9. 5. 2020 Příjem přihlášek na předepsaných formulářích: od 13.1. – 31.1.2020. Vyhodnocení podaných žádostí kulturní komisí: do 14.2. 2020 Oznámení žadatelům o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku: do 21.2.2020 Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce: do 30.3.2020 (prostřednictvím MÚ Loket, odbor financí) Distribuce společných plakátů a mediální propagace akce: od 5.4.2020. Podmínky Zájemce podá vyplněnou přihlášku (formulář) do podatelny MÚ v termínu od 13.1.-31.1. 2020. Žádost bude možno stáhnout na webových stránkách města a MÚ Loket od 13.1.2020. Přihlášku k účasti na akci mohou podat zájemci, kteří nežádají od Města Lokte finanční příspěvek, ale mají zájem připojit se k této akci (být uvedeni na společných propagačních materiálech) – termín odevzdání je do 15.3.2020. Zájemce (dále pořadatel hudební produkce) uspořádá hudební produkci v kulturním či pohostinském zařízení na území města Lokte v daný termín akce (9. 5. 2020). Pořadatel hudební produkce umístí viditelně v provozovně nejméně 14 dní před konáním akce plakát a v den konání akce banner/plakát, že se akce koná za finanční podpory města Lokte. Po akci: Pořadatel hudební produkce  doloží  uveřejnění informace o finanční podpoře Města Loket minimálně jednou fotografií. Z průběhu konání akce doloží minimálně další dvě fotografie.   Město Loket uhradí pořadateli hudební produkce po splnění povinností (viz bod 5.) odměnu do výše 2 000 Kč. Tato částka zahrnuje veškeré náklady související s plněním “Smlouvy o zajištění hudební produkce” v rámci Muzikantské noci 2020. Odměna bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet pořadatele, uvedeném v záhlaví smlouvy.  Platbu daně z příjmů fyzických nebo právnických osob zajišťuje pořadatel hudební produkce.
Přečíst »12.1.2020
Výstava Loketští rodáci

Výstava Loketští rodáci

15.10.2019 - 30.5.2020, Radnice Loket

VÝSTAVA: Ladislav Hodný starší a mladší: Obrazy + knižní vazby

VÝSTAVA: Ladislav Hodný starší a mladší: Obrazy + knižní vazby

29.1.2020 - 8.3.2020, atrium Městské knihovny Loket

KINO LOKET: Muž, který zabil Dona Quijota

KINO LOKET: Muž, který zabil Dona Quijota

19.2.2020  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

Archeologické výzkumy Karlovarského kraje v roce 2019

Archeologické výzkumy Karlovarského kraje v roce 2019

20.2.2020  od 17:00 do 19:00, atrium Městské knihovny Loket

Zuzana Ondomišiová: Tibet

Zuzana Ondomišiová: Tibet

26.2.2020  od 18:00, atrium Městské knihovny Loket

Social Party + Selfexile

Social Party + Selfexile

29.2.2020  od 20:00 do 22:30, Hospoda u Radnice

 Vltava: Náklad štěstí tour + 1

Vltava: Náklad štěstí tour + 1

7.3.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

Znouzectnost + Našrot

Znouzectnost + Našrot

20.3.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

Depeche mode revival

Depeche mode revival

10.4.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

The.Switch / End of Scream

The.Switch / End of Scream

17.4.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

Muzejní a muzikantská noc 2020

9.5.2020 - 10.5.2020  od 17:00 do 01:00

Mucha

Mucha

15.5.2020  od 20:00 do 23:30, Hrad Loket

 • <
 • Únor 2020
 • >
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj