Městský úřad Loket| Technické služby Loket| Loketské městské lesy| Hrad Loket| Základní škola Loket| Mateřská škola Loket| Městská knihovna Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Město Loket
Hrad Loket
Město Loket
Město Loket
 

 

Komise pro partnerská města Loket a Illertissen

Nábor PARKOUR/FREERUN

Nábor PARKOUR/FREERUN

Zveřejňujeme první letošní nábor, PARKOUR-FREERUN CHODOV kompletní info zde http://www.karate-champions.cz/parkour/.

Nábor sportovní příprava dětí

Nábor sportovní příprava dětí

Zveřejňujeme druhý letošní nábor, Všeobecné sportovní přípravky kompletní info zde http://www.karate-champions.cz/sportovni-pripravka/.

Přehlídka regionální kuchyně

Přehlídka regionální kuchyně

Hledáme tým z Lokte. Soutěž a přehlídka regionální kuchyně 26. 9. Nové Sedlo. Veškeré podmínky najdete v propozicích ve fotografii.

Přečíst »21.7.2020

Dovolená ordinace Lokmed

Dovolená ordinace Lokmed
DOVOLENÁ ORDINACE LOKMED od 27.7.-31.7. sestra přítomna zástup MUDr. Půhoná LPZ Sokolov tel.: 352 308 246 -------------------------------------------------- od 3.8. -14.8. zástup MUDr. Mestická, Čapkova 1067, Chodov, tel.: 352 676 284 žádost o recepty na e - mail: petra.mesticka@gmail.com(jméno, RČ, adresa, léky) ------------------------------------------------- Prosíme pacienty, aby si recepty zajistili v naší ordinaci včas.
Přečíst »14.7.2020

Zábor veřejného prostranství - 11.7. - 12.7.2020 - T.G.Masaryka

Zábor veřejného prostranství - 11.7. - 12.7.2020 - T.G.Masaryka

Zábor veřejného prostranství od 11. 7. 12.00 hod. - do 12. 7. 11.00 hod. před školou a radnicí.

Upozorňujeme občany, že z důvodu konání PRAGUE RETRO RALLY, což je jízda veteránských automobilů spojená s komentovanou prezentací historických vozů bude dne
11. 7. od 15:00 hodin do 12. 7. do 10:30 proveden zábor části náměstí T. G. Masaryka v Lokti (od cukrárny k morovému sloupu, po obou stranách náměstí).
V tomto čase zde nebude možno parkovat vozidla. Veteráni přijedou do Lokte 11. 7. v 17:00 hodin od 15:00 bude doprava na mostě
řízena organizátory a bude povolen vjezd na náměstí pouze rezidentům.
Děkujeme za pochopení.

Informace - Slavností purkrabího Půty 2020

Správní rada Hrad Loket. o.p.s na svém jednání konaném dne 24.4.2020 přijala toto unesení č. 19/20: „Správní rada přijala usnesení o nekonání letních trhů v roce 2020, kulturní sezóna bude zahájena Vinobraním.“

 

Vážení, co se týká konání Středověkých slavností purkrabího Půty je nutno uvést, že jejich letošní zrušení je hlavně ze dvou důvodů.

Prvním je stránka ekonomická: při srovnání výdajů a příjmů akce z roku 2019 je již nyní patrné, že akce by v letošním roce byla hluboce ztrátová. Výdaje v roce 2019 na zajištění slavností činily bezmála 600 tis. Kč a příjmy 610 tis. Kč. Návštěvnost akce byla více jek 6 tis. osob. Jistě sami uznáte, že pokud sice vláda povolí akce s účastí 1 tis. osob (to dnes je ve hvězdách, zatím je povoleno 300 osob a v nejbližší době by se mělo popustit až 500 osob) není tato akce rentabilní a společnost HRAD LOKET, o.p.s. tak v rámci této slávy skončí ve značně velkých mínusových číslech. Lámali jsme si hlavy, jak toto číslo obejít, zda prodávat vstupenky na dopoledne a odpoledne v počtu 1 tis. osob, ale i tak se nedostaneme na potřebné příjmy, které by pokryly náklady. V této situaci při předpokladu 4 tis. návštěvníků stále toto číslo předjímá ztrátu min. 200 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že za dobu uzavření hradu společnost HRAD LOKET, o.p.s. přišla o příjmy v řádu několika milionů, není možno riskovat další ztrátu finančních prostředků, byť bychom (a teď hovořím jak za zaměstnance hradu, tak za členy správní rady a představitelé města) chtěli tuto krásnou tradiční akci zrealizovat a nerušit a velmi nás všechny tento stav mrzí!

Druhým důvodem je stránka bezpečnostní: nebylo by v našich silách zajistit dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivými osobami, nedokázali bychom zaručit průběžnou dezinfekci příslušných vnitřních prostor a ani dezinfekci venkovních předmětů, kterých se návštěvníci často dotýkají (zábradlí, kliky, lavičky atd.). Rozhodně nechceme riskovat zdraví návštěvníků, vystupujících, pořadatelů či zaměstnanců hradu.

Příprava Středověkých slavností purkrabího Půty je časově náročná, připravuje se několik měsíců dopředu, nelze ji realizovat ze dne na den a proto byla tato otázka řešena již nyní. Dále si Vás dovoluji informovat, že v tomto týdnu proběhla schůzka s realizátory akce, konzultovali jsme současný stav a možnosti a shodli se, že pokud chceme zachovat standard akce, je nutno vymezit značné finanční prostředky, což v současné situaci nelze. Již nyní jsme se domlouvali na formě slavností v příštím roce, takže se nemusíte bát, již teď jsou předjednáni skvělí řemeslníci a vystupující.

Po zvážení těchto uvedených skutečností, po diskuzi s představiteli města, diskuzi ve správní radě a diskuzi se zástupcem pořadatelské agentury bylo rozhodnuto akci nerealizovat.

Připravujeme však program na letní měsíce, každý víkend bude tematicky jinak laděn, uvědomuji si, že je to slabá náhražka za velké letní slavnosti, ale situace je taková jak jsem nastínila výše. Budeme Vás průběžně informovat o připravovaných akcích na webových stránkách hradu a FB.

Pevné zdraví přeje Jana Těžká

Přečíst »31.5.2020

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává vodovody a kanalizace do provozování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020.
Pro města a obce patří zásobování pitnou vodou a následné odvádění odpadních vod mezi absolutní priority. Proto se jednotlivá zastupitelstva (prostřednictvím své společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.) začala zabývat otázkou dalšího období více než dva roky před vypršením stávajících smluv. První variantou bylo pokračování v současném modelu, respektive vyhlášení výběrového řízení, a opětovné uzavření nové nájemní smlouvy s vítězem. Na základě vypracovaných odborných studií však byla zvolena druhá možnost, a to samostatné provozování.
Poté následovala řada společných konstruktivních jednání se zástupci provozovatele, respektive akcionáře Vodohospodářské společnosti Sokolov, společnosti Veolia, kdy došlo k vzájemné dohodě obou stran na obchodních podmínkách odprodeje části závodu Sokolovsko.
K tomuto účelu byla zřízená společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., která od 1. ledna 2021 nahradí současného provozovatele. Stoprocentní podíl v ní drží a tím ji také fakticky ovládá Sokolovská vodárenská s.r.o., tj vlastník místní vodohospodářské infrastruktury.
To mimo jiné znamená, že budoucí zisk z hospodaření nového subjektu zůstane přímo v regionu a může tak být efektivně reinvestován do oprav a dalšího rozvoje vodovodní a kanalizační sítě.
„Chceme vytvořit prostředí, ve kterém lze dlouhodobě udržet solidární přístup a tím i regionální cenu,“
sdělil Ing. Vladimír Urban, jednatel VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.
Jak se tedy tato změna dotkne téměř 86 tisíc obyvatel na Sokolovsku? Vlastně nijak zásadně. Strategickým cílem nově vzniklé společnosti je zajišťovat provozování vodovodů a kanalizací v maximální možné kvalitě a s optimálním zatížením občanů platbou za vodné a stočné.

Přečíst »22.5.2020
VÝSTAVA: Kacířův kancionál: kniha 21. století

VÝSTAVA: Kacířův kancionál: kniha 21. století

11.3.2020 - 6.9.2020, atrium Městské knihovny Loket

Bookstartový klub: Strašidla se bojí měsíce

Bookstartový klub: Strašidla se bojí měsíce

11.8.2020  od 10:00 do 11:00, dětské oddělení Městské knihovny Loket

Film - překvapení

Film - překvapení

19.8.2020  od 18:00 do 20:00, Městská knihovna Loket

 • <
 • Srpen 2020
 • >
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Město Loket

Vítejte ve městě plném historie, kultury a cestovního ruchu.

Více informací ...
 
Karlovartský krajŽivý kraj